||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zakończenie budowy Izby Rybackiej w Miejscu

Rybactwo i morze.png Opolszczyzna RLGD.png Unia EFMiR.png

W dniu 27 września 2019 r. miał miejsce odbiór końcowy zadania pn. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” Przedmiotowa operacja realizowana była w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Gmina Świerczów ze względu na dużą powierzchnię stawów hodowlanych należy do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” do której to instytucji składany był wniosek o przyznanie pomocy.

Wykonawcą przedmiotowej inwestycji było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tomasz Oziębły z Namysłowa. Całkowita wartość projektu wyniosła 443 721,54 zl., w tym dofinansowanie z ww. środków unijnych wyniesie 300 000,00 zł.

Przedmiotowe zadanie polegało na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Dobudowany obiekt o powierzchni rozbudowy 49,41 m², pokryty blachodachówką będzie spełniał rolę Izby Rybackiej, która będzie pełnić funkcję izby pamięci z elementami edukacyjnymi w dziedzinie rybołówstwa. Wykonano również utwardzony plac rekreacyjny z motywem rybackim a także wybudowano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o długości 50 mb., który prowadzi ruch pieszych i pojazdów na plac przy izbie rybackiej (ul. Parkowa). Na placu przy izbie zamontowano ławki drewniane, stół oraz huśtawka, których wygląd nawiązuje do sektora rybołówstwa. W ramach wyposażenia izby rybackiej zakupiono gabloty, w których będą umieszczone wystawy związane z tematyką rybactwa oraz materiały edukacyjne związane z tematyką akwakultury i rybołówstwa. Zaplanowano również zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych zewnętrznych, które będą przybliżały mieszkańcom i turystom tematykę związaną z tradycją i potencjałem rybactwa na terenie Gminy Świerczów.