||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERCZÓW NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

PAPIER (pojemnik/worek niebieski)

 

Wrzucamy:

 

 

Nie wrzucamy:

 

 

 • opakowania z papieru i tektury

 • gazety, czasopisma, ulotki

 • zeszyty

 • papier biurowy

 

 • odpady higieniczne np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki

 • kartony po mleku i napojach

 • papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony

 • papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych

 • zatłuszczone jednorazowe opakowania z papieru i naczyń jednorazowych

 

SZKŁO (pojemnik/worek zielony)

 • butelki po napojach i żywności

 • butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych

 • słoiki

 • szklane opakowania po kosmetykach

 

 • ceramika, doniczki, porcelana

 • szkło okularowe i żaroodporne

 • znicze z zawartością wosku

 • żarówki, świetlówki

 • opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych

 • lustra i szyby

 

 

PLASTIK, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik/ worek żółty)

 • butelki plastikowe

 • nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików

 • plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe

 • kartony po mleku / sokach

 • puszki po żywności

 • folia aluminiowa

 • opakowania po środkach czystości, kosmetykach

 

*słoiki, kartony, puszki należy opróżnić przed wyrzuceniem

* butelki plastikowe należy odkręcić i zgnieść przed wyrzuceniem

 

 

 • opakowania po lekach

 • zużyte baterie i akumulatory

 • opakowania po farbach, lakierach i olejach

 • plastikowych zabawek

 • części samochodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO (pojemnik/worek brązowy)

 • odpadki warzywne i owocowe

 • resztki jedzenia

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszona trawa, liście, kwiaty

 • trociny i kora drzew

 

 • ziemia i kamienie

 • popiół z węgla kamiennego

 • drewno impregnowane

 • kości i odchody zwierząt

 • oleju jadalnego

 • płyt wiórowych i pilśniowych

 

ZMIESZANE

 

Wrzucamy:

 

 • wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym**

 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki

Do PSZOK w Namysłowie ul. Grunwaldzka oddajemy – osobiście lub w terminach wg harmonogramu wywozu odpadów komunalnych:

 

 • zużyte baterie i akumulatory

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • meble i odpady wielkogabarytowe

 • zużyte opony

 • odpady budowlane i rozbiórkowe

 

* Przeterminowane leki oddajemy do apteki posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik.

 

**Odpady niebezpieczne to m. in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, resztki farb i lakierów, aerozole oraz pozostałości po środkach służących dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin, baterie i akumulatory, zużyte tonery, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki.