||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zakup nowego sprzętu w ramach programu - Kraszewski. Komputery dla Gminnej Biblioteki Publicznej

bez tytułu.jpeg Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie otrzymała 10517,60 złotych na zakup sprzętu komputerowego z programu „Kraszewski. Komputery dla biblioteki”. Program dotacyjny realizowany jest przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt

 komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.Program skierowany był  do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie zgłosiła również swój udział. Projekt Książka, Internet, Katalog on-line w GBP w Świerczowie" został oceniony pozytywnie. Udzielono nam dofinansowania ze środków Instytutu Książki w wysokości 10517,60 zł. Fundusze jakie otrzymamy z Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” przeznaczymy na zakup 2 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym oraz zakup  urządzenia wielofunkcyjnego o formacie a3. Dzięki zakupowi komputerów z programu dotacyjnego Kraszewski użytkownicy oraz czytelnicy będą mogli korzystać z komputerów podłączonych do Internetu. Korzyści jakie odniosą to możliwość wyszukiwania informacji na stronach WWW, będą mogli wysyłać i odbierać pocztę, uczestniczyć w dyskusjach na tzw. forach, rozmawiać wykorzystując komunikatory, skorzystać ze skanera, faksu czy kopiarki. Natomiast bibliotekarz będzie tworzyć katalog on-line. Regulaminem programu zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych biblioteki do 31.XII. 2015 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru, dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie, jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze.Projekt „Książka, Internet, Katalog on-line w GBP w Świerczowie” ma na celu podniesienie standardu biblioteki  w Świerczowie.

Zakup komputerów dofinansowano z środków Instytutu Książki
 
Agata Zając – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie