||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Świerczów

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Iwona Wilczyńska zamieszkała w Namysłowie

 

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Świerczów zgłosiła ww. kandydatka., która spełniła wymagania określone w naborze, jednocześnie wykazując się bardzo dużą wiedzą w powyższym zakresie.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

 Świerczów, dnia 25.09.2019 r.

 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,

  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy

  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,

  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.