||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

szkolenie w zakresie "Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin"

Informacja o szkoleniu w zakresie

,,Badań sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’ 21-25.10. 2019r. - Tarnów

 

CSTOR- 01/09/2019 Tarnów 17.09.2019 rok

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Karniowicach informuje, że w dniach 21-25.10.2019r. zostanie zorganizowane szkolenie w zakresie

,,Badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin’’.

Szkolenie dawniej znane było pod nazwąBadanie okresowe opryskiwaczy i potwierdzanie wymaganej ich sprawności technicznej’.

Szkolenie adresowane jest dla kandydatów chcących uzyskać uprawnienia do prowadzenia badań technicznych w Stacjach Kontroli Opryskiwaczy.

Szkolenie to jest również bardzo przydatne dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu techniki ochrony roślin oraz BHP na szkoleniach: „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego…, „Doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin…’’, „Integrowana produkcja roślinna” oraz inspektorów nadzorujących system szkoleń z tego zakresu bądź nadzorujących stosowanie środków ochrony roślin oraz funkcjonowanie Stacji Kontroli Opryskiwaczy. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń - w ciągu 20 lat przeszkoliliśmy tysiące uczestników.

Szkolenie obejmować będzie 40 godzin wykładów oraz ćwiczeń zgodnie z nowym programem z uwzględnieniem dodatkowo sprzętu szklarniowego, kolejowego oraz zaprawiarek. Dysponujemy najnowocześniejszymi urządzeniami diagnostycznymi zarówno elektronicznymi jak i prostymi popularnymi rozwiązaniami (w zasadzie wszystkich producentów ) dostępnymi na rynku /Pessl, Herbst, Staben, Lurmark, Kempa, AAMS-SALVARANI, MULLER itp./ a także bogatą kolekcją podzespołów wykorzystywanych w konstrukcji opryskiwaczy krajowych i zagranicznych.

 

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie ul. Mostowa 14, 33-100 Tarnów. Ze względu na to, że w Centrum wykonywane są na bieżąco badania techniczne opryskiwaczy uczestnicy szkolenia będą mieć możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie funkcjonowania typowej Stacji Oceny Opryskiwaczy. Oprócz samej metodyki badań sporo czasu poświęcamy także różnorodności konstrukcji opryskiwaczy oraz ich podzespołów/ ważne dla początkujących w tej branży/ a także kalibracji, modernizacji i użytkowania opryskiwaczy przydatne dla doradców rolniczych prowadzących szkolenia.

Uwaga 1 ! W programie szkolenia zaprezentujemy również metodę pomiarów wydatków jednostkowych

z wykorzystaniem elektronicznego przepływomierza AAMS-Salverani S-Monitor Nozzle Tester (Belgia) oraz przepływomierzy kalibrowanych z odczytem optycznym firmy KEMPA.

Uwaga 2 ! Nasz Ośrodek (MODR z siedzibą w Karniowicach ) posiada wpis do rejestru jednostek szkolących na potrzeby Urzędów Pracy zatem istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy.

Uwaga 3 ! Dysponujemy przygotowaną i doświadczoną kadrą. Prowadzący Centrum posiada liczne międzynarodowe certyfikaty szkoleń z tego zakresu a także odbył staże zawodowe w zachodnich ośrodkach

( producenci opryskiwaczy oraz urządzeń diagnostycznych, stacjach kontroli opryskiwaczy), był członkiem zespołu przygotowującego krajowe prawodawstwo oraz opiniującym zmiany tego prawa. Jest autorem licznych publikacji, wydawnictw, regularnie uczestniczy w branżowych konferencjach i seminariach z tego zakresu.

Wszyscy wykładowcy posiadają ukończone Studia Podyplomowe Integrowana Produkcja .

Uwaga 4 ! Regularnie publikujemy artykuły z techniki ochrony roślin w miesięczniku AgroProfil a także innej prasie fachowej.

Uwaga 5 ! Nasze Centrum prowadzi również Stację Kontroli Opryskiwaczy badającą co roku kilkaset opryskiwaczy.

!!!! To nasza stacja jako pierwsza w Polsce przebadała w dniu 27 lipca 1999 r. pierwszy opryskiwacz

i nadała znak kontrolny nr. 000001 !!!!!!!!!!!!!!. To już 20 lat historii.!!!

 

Uwaga 6! Można będzie z nami się zobaczyć na najbliższych Targach Agro Show Bednary

18-22.09.2019r. - stoisko ECOTRONIC (Muller, Lechler, Herbst, Pessl) – sektor C, stoisko nr 206.

Uwaga !!! Rozpoczęcie kursu 21.10.2019r. godzina 10:00, zajęcia teoretyczne i praktyczne odbędą się na ulicy Mostowej 14 , 33-100 Tarnów w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

Uwaga !!! W związku z tym że zajęcia odbywać się będą do godzin popołudniowych sugerujemy skorzystanie

z możliwości wyżywienia w miejscu szkolenia ( śniadanie, obiad, kolacja w cenie łącznie 40 zł/dobę w restauracji na miejscu). Koszt wyżywienia za cały kurs ( od obiadu w poniedziałek do obiadu w piątek) wyniósłby 179,00 zł. Osoby chcące skorzystać z zakwaterowania powinny dodatkowo przewidzieć kwotę za nocleg. Z reguły koszty zakwaterowania łącznie za kurs oscylują wokół kwot 160-350 zł w zależności od wybranej opcji. Wszystkim zainteresowanym którzy przyślą zgłoszenie uczestnictwa (w załączeniu formularz) wysyłamy szczegółową ofertę do wyboru miejsc zakwaterowania w jednym z niedrogich miejscowych hoteli, domach studenta ( od 32 zł/dobę – polecamy) itp.

Szczegółowe informacje wysyłamy wszystkim po otrzymaniu karty zgłoszenia.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie pocztą lub faksem karty uczestnictwa oraz o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje sekretariat kursu:

PZDR Tarnów tel./fax 14/ 6743079 lub 14/6743020 oraz 691888943 (Kierownik Centrum)

 

Adres korespondencyjny :

Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin przy MODR z siedzibą w Karniowicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie

33-100 Tarnów ul. Mostowa 14 p.109a

eugeniusz.tadel@modr.pl

Opłatę za szkolenie, materiały szkoleniowe (kilkaset stron plus materiały na nośniku elektronicznym, kalkulatory, tabele, przykładowe rozpylacze , korpusy, filterki, odzież ochronna itp.) i egzamin w łącznej kwocie 1000,00 zł należy przelać na konto organizatora. W przypadku korzystania z wyżywienia (polecamy) dodatkowy koszt wynosi 179,00 zł. Razem koszt kursu z całodziennym wyżywieniem 1179,00 zł.

Konto organizatora:

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

BGK 42113011500012127445200006

 

Po wcześniejszym uzgodnieniu można również dokonać wpłaty gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Zastrzega się prawo zmiany terminu kursu w przypadku bardzo niskiej frekwencji. Ze względu na bezterminowy charakter ważności świadectwa kursy te są organizowane w ostatnich latach stosunkowo rzadko.

Prosimy o możliwie wczesne zgłoszenie uczestnictwa ze względu na konieczność przygotowania materiałów szkoleniowych.

 

Z poważaniem                      
Eugeniusz Tadel                   

Kierownik CSTOR                    
przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Karniowicach PZDR Tarnów