||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

7. Święto Plonów. Targi Miodów w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu