||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów

W związku z przystąpieniem do przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów, Wójt Gminy informuje mieszkańców o możliwości wniesienia uwag do ww. projektu do dnia 25.09.2019 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów.pdf
 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz