||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU

Program EDD w Województwie Opolskim bardzo mocno nawiązuje do „Polskiego splotu”, który jest tegorocznym hasłem Dni. Podczas inauguracji wydarzenia ukażemy – w formie ekspozycji problemowej oraz warsztatów i inscenizacji teatralnych – zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia”, zdobienie kroszonek opolskich oraz malowanie opolskiej porcelany. Zjawiska te w sposób bardzo wyrazisty określają kulturową specyfikę naszego regionu i dlatego od lat stanowią przedmiot naszych badań i naszej troski o ich utrzymanie i rozwój. Ponadto zaprezentujemy stan spraw związanych z wpisaniem ich na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

EDD2019_plakat.jpeg