||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie..."

 

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie i Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020”.

2. W dniu 02.08.2019 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole.

- Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. ul. Krakowska 51/15, 45-018 Opole.

- Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów.

 

3. W terminie do dnia 19.08.2019 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto
[za 1 bilet]

Cena brutto
[za 1 bilet]

Uwagi

1.

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ
Sp. z o.o.

ul. Krakowska 51/15

45-018 Opole

86,81 zł

93,75 zł

--------

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 1

49-302 Brzeg

64,69 zł

69,87 zł

--------

3.

Biuro Podróży NALEPA TRAVEL
Agnieszka Nalepa

ul. Piłsudskiego 12/1
46-100 Namysłów.

50,00 zł

54,00 zł

--------

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrano ofertę nr 3 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

Świerczów, 23.08.2019 r.

Sporządził: M. Hnat

 

Zatwierdzam do realizacji

Wójt Gminy Świerczów
23.08.2019 r. Barbara Bednarz

(Data i podpis Kierownika jednostki)