||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Odpowiedzi na pytania numer 2 dot. zapytania cenowego na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie

Świerczów, dnia 12.08.2019 r.

 

 

RIM.7021.70.2019

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020”.

 

 

Pytanie:

1.Jeżeli Wykonawca ma podać w ofercie cenę biletu miesięcznego ulgowego dla 75 uczniów, którym przysługuje ulga (pozostałym 23 przedszkolakom z ogólnej liczby 98 uczniów nie przysługuje ulga) to jak obciążane będą bilety sprzedawane 23 przedszkolakom, które nie ukończyły 6 roku życia – jako bilety normalne (bez ulgi) ?

2.Ponieważ przychód Wykonawcy będzie wprost uzależniony od zmiennej ilości zamawianych biletów w poszczególnych miesiącach ,proszę (w oparciu o dane z lat ubiegłych i przeprowadzone przez Zamawiającego estymacje) o wskazanie zmienności ilości zamawianych biletów miesięcznych na przestrzeni roku szkolnego – dane te są konieczne do oszacowania ryzyka przedsięwzięcia.

3.Czy jest jakaś ilość zamawianych biletów miesięcznych którą Zamawiający może zagwarantować ?

 

Odpowiedź:

Ad.1 Należy ujednolicić cenę biletu miesięcznego i taką cenę podać w ofercie.

Ad.2 Na przestrzeni roku może wystąpić zmienność zamawianych biletów < 4

Ad.3 Ilość biletów wynika z odpowiedzi Ad.1, Ad. 2

Wójt Gminy Świerczów     
12.08.2019 r., Barbara Bednarz

(data i podpis Kierownika jednostki)