||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów

Świerczów, dnia 08.08.2019 r.

 

 

RIM.7021.70.2019

 

Odpowiedź na pytanie dot. zapytania cenowego na „Dowóz i odwóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Świerczowie, Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2019/2020”.

 

 

Pytanie:

1. Czy w ofercie należy wskazać cenę biletu miesięcznego normalnego czy ulgowego? Jeżeli ulgowego to z jaką ulgą?

2.Jaka będzie ilość przewożonych dzieci oraz jakimi ulgami ustawowymi będą objęte?

3.Czy ilość uczniów będzie się zmieniała w zależności od miesiąca?

4.Co w przypadku zmiany ilości przewożonych dzieci- czy Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego taką samą kwotą co miesiąc, czy będzie ona zależna od ilości zamówionych biletów?

5.Czy wśród przewożonych osób będą też przedszkolaki, które nie ukończyły 6 roku życia?

 

Odpowiedź:

Ad.1 Należy wskazać cenę biletu miesięcznego wg której Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego. Wskazana w ofercie cena ma być ceną biletu ulgowego dla uczniów, którym przysługuje ulga.

Ad.2, Ad.5 Przewidywana ilość uczniów 98, w tym przedszkolaki, które nie ukończyły 6 roku życia w liczbie 23

Ad.3,Ad.4 Może się zdarzyć taka sytuacja i Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego w zależności od ilości uczniów ( zamówionych biletów miesięcznych).

Wójt Gminy Świerczów     
08.08.2019 r., Barbara Bednarz

(data i podpis Kierownika jednostki)