||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Nabór do projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 21.08.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 03.09.2019r. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się głównie w rozdziale II Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Zgłoszenie do projektu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza rekrutacyjnego oraz załączników, które znajdują się w rozdziale V i VII Regulaminu świadczenia usług uczestnikom projektu. Spis załączników, które należy wypełnić znajduje się w odpowiednim Formularzu rekrutacyjnym. Do projektu mogą zgłosić się osoby fizyczne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym, osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Osobą do kontaktu jest Kinga Pencakowska (specjalista ds. rekrutacji i monitoringu) – tel.: 77 414 45 11

więcej na stronie: http://prof-es.pl/rekrutacjanr1/