||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot.: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie

 

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na: „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie ul. Parkowa 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie ul. Staszica 8, w roku szkolnym 2019/2020”, przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

2. W dniu 19.07.2019 r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

 

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków;

- GROSZEK TRANS Zbigniew Groszek Radomierowice ul. Wiejska 8a/4 46-030 Murów;

- GM CONSULTING Marcin Groszek ul. Małgorzaty 9 45-680 Opole;

- Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów.

 

 

3. W terminie do dnia 30.07.2019 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto [za 1 km]

Cena brutto [za 1 km]

Uwagi

 

1.

 

Biuro Podróży

NALEPA TRAVEL

Agnieszka Nalepa

 

 

ul. Piłsudskiego 12/1

46-100 Namysłów

4,50 zł

4,86zł

-----

 

2.

 

Firma Wielobranżowa

Bartosz Dorociak

 

ul. Kolejowa 34

46-113 Wilków

6,67 zł

7,20 zł

-----

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Wybrano ofertę nr 1 Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Agnieszka Nalepa ul. Piłsudskiego 12/1 46-100 Namysłów jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.


 

Świerczów, 31.07.2019 r.

Sporządził/a: A. Paduch

 

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Wójt Gminy Świerczów     
31.07.2019 r. Barbara Bednarz