||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH II NABORU W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Świerczów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna osoba

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Świerczów nie zgłosił się żaden kandydat.

Mając powyższe na uwadze konkurs został nierozstrzygnięty.

 

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 30.07.2019 r.