||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

,,Najlepszy z najlepszych” - spotkanie z wyróżnionymi uczniami naszej gminy

    W dniu 18 czerwca 2019 r. w GOK-u w Świerczowie odbyło się uroczyste spotkanie Pani Wójt Barbary Bednarz z uczniami klas VIII szkół podstawowych i klasy III gimnazjum, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach, osiągnięcia sportowe i aktywność w działalności społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również Rodzice uczniów, którzy zyskali tytuł ,,Najlepszy z najlepszych” na koniec roku szkolnego 2018/2019.

Sukcesy uczniów przy słodkim poczęstunku podziwiali również: Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Paduch, Zastępca Wójta Alicja Piasecka, a także dyrektorzy instytucji kultury Agata Zając i Tadeusz Bezwerchny. Podczas spotkania dyrektorzy szkół: Teresa Andruszków, Agnieszka Idasiak i Cezary Zając zaprezentowali wyróżnionych uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i świadectwo z czerwonym paskiem.

 Wyróżnieni uczniowie Publicznego Gimnazjum w Świerczowie:

 1. Kinga Piasecka- jednocześnie uzyskując tytuł „Najlepszy z najlepszych” - I miejsce,

 2. Jakub Klimza,

 3. Kacper Klimza,

 4. Weronika Fras,

 5. Julianna Puszkiewicz,

 6. Julia Groblica.

IMG_9478.jpeg
 

Wyróżnieni uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach:

1.       Marcel Andruszków- jednocześnie tytuł „Najlepszy z najlepszych”- II miejsce,

2.      Maja Szynklarz- jednocześnie tytuł „Najlepszy z najlepszych” -II miejsce,

3.      Patrycja Pustelnik- jednocześnie uzyskując tytuł „Najlepszy z najlepszych”- III miejsce,

4.      Miłosz Rozwadowski,

5.      Magdalena Zuzak.

IMG_9507.jpeg
 

 Wyróżnieni uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie:

1. Maja Kijak - jednocześnie uzyskując tytuł „Najlepszy z najlepszych” - I miejsce,

2. Zofia Szynklarz jednocześnie uzyskując tytuł „Najlepszy z najlepszych” - I miejsce,

3. Szymon Dyla  jednocześnie uzyskując tytuł „Najlepszy z najlepszych” - II miejsce,

4. Wioletta Stefan.

IMG_9487.jpeg
 

Wszyscy uczniowie otrzymali gratulacje i rzeczowe upominki, natomiast uczniowie, którzy uzyskali tytuł „Najlepszy z najlepszych” otrzymali z rąk Pani Wójt symboliczne czeki o wartości 1000 zł (I miejsce), 700 zł (II miejsce) i 400 zł (III miejsce), które symbolizowały nagrodę pieniężną- jednorazowe stypendium Wójta Gminy Świerczów.