||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – WYSTĄPIENIE SUSZY NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – WYSTĄPIENIE SUSZY NA TERENIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w dniu 01.07.2019 r. piątego raportu dot. wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski, w którym stwierdzono występowanie tego zjawiska na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie Gminy Świerczów, Komisja Wojewody przystępuje do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

W piątym okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 r. zostały wskazane uprawy, które będą podlegać szacowaniu: zboża ozime i jare, kukurydza, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę) oraz zboża ozime i jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe na glebach kategorii II (podatna na suszę).

 

Wnioski o szacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy Świerczów (pokój nr 6).

 

Formularz wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy (pokój nr 6) oraz ze strony internetowej www.swierczow.pl., w zakładce GOSPODARKA – Informacje dla rolników

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 77 419 61 70 wew. 17.

 

Na stronie Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce Monitoring Suszy http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ można zapoznać się z wszelkimi informacjami dot. wystąpienia suszy w rolnictwie.

 

Uwaga!!!

 

Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem złożonym do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, którego kserokopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 

Załączniki:

DOCWzór wniosku producenta rolnego.doc
DOCZałcząnik 2.doc
DOCZałącznik 1.doc
DOCXKlauzula informacyjna - RODO.docx