||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZUS proponuje duże pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy

logo_ZUS_zielone.jpeg

Pracodawcy, którzy chcą podnieść poziom bezpieczeństwa pracy w swoich zakładach mogą liczyć na pieniądze z ZUS. Od 15 lipca będą mogli składać wnioski o dofinansowanie sięgające nawet 500 tys. złotych. Kwota refundacji będzie uzależniona od liczby pracowników w przedsiębiorstwie.

Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową będzie 16 sierpnia.
Centrum Dofinansowania Płatników działające w opolskim oddziale ZUS będzie przyjmować projekty od pracodawców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Propozycje, które znajdą uznanie fachowców od bezpieczeństwa pracy i spełnią kryteria stawiane przez ZUS, będą mogły być realizowane w przyszłym roku.

Mała firma - większe wsparcie

- Poziom dofinansowania będzie zależał od wielkości przedsiębiorstwa. Głównym kryterium jest liczba pracowników, za których pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą liczyć nawet na 90 procentowe dofinansowanie zakładanej wartości projektu - podkreśla Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Małe firmy, zgłaszające od 10 do 49 osób, mogą starać się o 80 procentowe dofinansowanie szacowanej wartości projektu. Przedsiębiorstwa średnie – zatrudniające do 249 osób – na 60 procent. Natomiast zakłady pracy, które deklarują opłacanie składek w ZUS za więcej niż 250 pracowników mogą wnioskować o sfinansowanie nominalnej wartości projektu na poziomie 20 procent - wyjaśnia Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w regionie.

Pieniądze tylko dla rzetelnych płatników

- Pozytywnie rozpatrywane będą propozycje tylko tych przedsiębiorstw i firm, które na bieżąco regulują zobowiązania w ZUS czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wnioskodawca nie może być w stanie upadłości lub w procesie likwidacji. Na pewno też, na etapie oceniania projektu będziemy weryfikować czy firma ubiegała się już w przeszłości o takie dofinansowanie - dodaje Sebastian Szczurek.

Wniosek papierowo i on-line

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w wersji papierowej i elektronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wniosku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole.

Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem www.zus.pl/prewencja

Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r.

 

PDFInformacja dotycząca konkursu.pdf