||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Zarządzenie nr 70-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 czerwca 2019r..jpeg