||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie przyjmowania wniosków

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY OD 1 LIPCA 2019 r.

WNIOSKI ELEKTRONICZNIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 lipca 2019 r. będzie możliwość składania wyłącznie w formie elektronicznej wniosków o ustalenie prawa do następujących świadczeń na nowe okresy świadczeniowe i zasiłkowe:

 

  •     świadczenie wychowawcze (500+)
  •     świadczenie dobry start (300 +)
  •     świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  •     zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego
  •     specjalny zasiłek opiekuńczy


W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane do składania wniosków w formie elektronicznej już od 1 lipca 2019 r.

Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w tut. Ośrodku w formie papierowej.

 

 

Maria Bednarz                     
Kierownik                        
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznego