||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Oferta Pracy dla Opiekunów na Kolonie lato 2019

Związek Młodzieży Wiejskiej poszukuje opiekunów na kolonie w terminach 

- 7-20 lipca Mrzeżyno, Ośrodek Fama-sta w Mrzeżynie 

- 25.07- 05.08 - Sława, Ośrodek Janówka w Sławie 

 

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r: Kandydaci na wychowawców kolonijnych muszą spełniać następujące wymagania formalne: Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

1. nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);

2. ukończyła 18 lat;

3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku  

 

Kontakt. 

Tomasz Wiciak,   

PDFWymagania przy naborze wychowawców.pdf