||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Program: "Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu"