||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

zarządzenie nr 65-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Bąkowice.jpeg