||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie

zarządzenie nr 64-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 czerwca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerczowie.jpeg