||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2019 R.

Wójt Gminy Świerczów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W związku z powyższym wnioski na zadanie, które obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych można składać w Urzędzie Gminy Świerczów – w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego (pok. nr 6) do dnia 19.06.2019 r.

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/i nieruchomości oraz klauzula informacyjna RODO dostępne są w Urzędzie Gminy Świerczów - pok. nr 6 oraz na stronie internetowej www.swierczow.pl.

Komplet składanych dokumentów stanowią:

- wniosek o udzielenie dofinansowania;
- oświadczenie wszystkich właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością;
- kopia aktu własności nieruchomości;
 - w przypadku zastępstwa inwestycyjnego - pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę podpisującą wniosek.


 

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 77 419 61 70 wew. 17 – w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

 

DOCWniosek-o-udzielenie-dofinansowania-na-usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.doc
DOCOświadczenie właściciela nieruchomości.doc
PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf