||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Lista osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Świerczów

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Świerczów.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły trzy oferty.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

  1. Pani Agnieszka Tatarzyńska zam. Skarbimierz-Osiedle

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 11.06.2019 r. o godz. 900
w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pok. nr 12.

 

Świerczów, dnia 06.06.2019 r.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
     

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,

  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy

  • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,

  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1 Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.