||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

opracowanie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące wody do spożycia