||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Infomacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna

Dyrektor: Agata Zając
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 15
tel. 4196344

http://gbp-swierczow.wbp.opole.pl/?file=strona-glowna

Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie jest samorządową instytucją kultury od 01.01.2009 roku. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
   Jej podstawowym celem i głównym zadaniem  jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, ponadto popularyzowanie wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
  Obecnie biblioteka udostępnia 12119 woluminów, w tym literatura piękna dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz książki popularno-naukowe z różnych dziedzin. Zbiory biblioteki są  na bieżąco aktualizowane i poszerzane o nowości dostępne na rynku wydawniczym. Księgozbiór biblioteki jest na bieżąco wprowadzany do program bibliotecznego Mak+. Współdziałamy ze szkołami, przedszkolem i innymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy.
  Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie bierze udział w II edycji Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Co roku bierzemy udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w ramach którego otrzymujemy dotację na zakup książek              
   Biblioteka udostępnia w pełni wyposażone stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu i z możliwością drukowania i kserowania
   Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów i czynnego uczestnictwa w organizowanych przez nas imprezach – o ich terminach powiadamiać będziemy również w tym miejscu.