||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dopisz się do spisu wyborców przez Internet

w dniach 6-7 maja 2019 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Dopisz się do spisu wyborców. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W formularzu użytkownik podaje adres e-mail z prośbą o przesłanie powiadomienia o dopisaniu do spisu wyborców. Po analizie otrzymanego wniosku należy powiadomić wyborcę o rezultacie weryfikacji. Informacje o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców lub odmowie dopisania do spisu należy przesłać na adres e-mail, który wyborca wskazał w przesłanym wniosku.
Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku odmowy dopisania lub konieczności uzupełnienia przez użytkownika wniosku.

Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników.

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu: +48 22 245 55 44 lub zwrotnie na adres e-mail: