||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Wykonanie budżetu 2019 rok