||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników

W okresie wakacji 2019r. KRUS Oddział Regionalny w Opolu organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

 

chorób układu oddechowego

w Szklarskiej Porębie

w terminie 30.06-20.07.2019 r.

 

wad postawy i chorób układu ruchu

w Jedlcu

w terminie 08.07-28.07.2019 r.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUS

 

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
  • Wiek - dzieci urodzone w latach 2004-2012 (7-15 lat)
  • Podstawą do skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą - druk należy pobrać w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS lub ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl - wypełniony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko.
  • Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica opiekuna prawnego zawierającą m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

Wnioski należy składać do 17 maja 2019 r.

 

Druki wniosków można pobrać u pracowników w sali obsługi interesantów.

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

PDFWniosek_o_skierowanie_na_rehab_lecznicz_2019.pdf
PDFInformacje_podawane_w_przypadku_pozyskiwania_danych_osobowych_rehab_2019.pdf
PDFInformacja_o_stanie_zdrowia_dziecka_2019.pdf