||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

III Pytania do przetargu „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach”

Świerczów, dnia 14.03.2019 r.

RIM.271.02.2019.MH


Odpowiedź na pytanie dot. przetargu na „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach.”

Pytanie:

1. Proszę o udostępnienie przedmiarów w formacie ath, zamieszczone na stronie pdf-y nie można importować do programu kosztorysowego.
2. Proszę o udostępnienie plików dwg. Zamieszczone pdf-y nie nadają się do celów obmiarowych co uniemożliwia weryfikację dostarczonych przedmiarów.

Odpowiedź:

Ad. 1

Zamawiający udostępnił pliki, którymi dysponuje. Nie dysponujemy plikami w innym formacie, który umożliwiałby przekonwertowanie danych do programu kosztorysowego.

Ad. 2

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

 

Wójt Gminy Świerczów
mgr Barbara Bednarz