||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

BGR 2019.jpeg

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie Konkursu o zasięgu krajowym :

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

 

Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę będą :

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,

  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

  • estetyka gospodarstw,

  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono fundatorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

PDFRegulamin BGR 2019.pdf
PDFZgłoszenie BGR 2019.pdf