||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Wójta w sprawie utworzenia Żłobka

żłobek.jpeg
 

Informacja Wójta

 

Gmina Świerczów rozważa możliwość ubiegania się o dofinansowanie na utworzenie żłobka. W związku z powyższym prosi się rodziców dzieci kwalifikujących się do objęcia opieką żłobkową o składanie do Urzędu Gminy w Świerczowie pisemnej deklaracji w zakresie korzystania w przyszłości ze żłobka.

Niniejszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz