||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Od 15 lutego 2019 r. nowa usługa dla Ciebie - „ Twój e-PIT”

Uwaga Podatniku!

Od 15 lutego 2019 r. nowa usługa dla Ciebie -

Twój e-PIT”

 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje, że w 2019r. Ministerstwo Finansów, mając na uwadze wygodę podatników, bezpieczeństwo a także oszczędność czasu uruchomiło nową usługę „Twój e-PIT”. Dzięki nowej funkcjonalności podatnik nie będzie zobowiązany do samodzielnego wypełniania swojego zeznania podatkowego, zaoszczędzi swój czas i szybciej dostanie zwrot nadpłaty w podatku.

Celem usługi jest przygotowanie w imieniu podatnika przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie przesłanych do urzędów skarbowych przez płatników informacji PIT-11 oraz PIT-8C rocznego zeznania podatkowego. Przygotowany w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38 udostępniony zostanie podatnikowi. Tak wypełniony „Twój e-PIT" będzie czekał na Portalu Podatkowym.

Należy jednak wspomnieć, że usługa „Twój e-PIT w 2019 r.” będzie dostępna w tym roku jedynie dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. W kolejnym roku planuje się również nową formę rozliczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na innych formularzach (PIT-36 i PIT-36L oraz PIT 28).

Z przygotowanym przez KAS PIT-37 oraz PIT-38 będzie można zapoznać się już od 15 lutego 2019r. w serwisie podatki.gov.pl logując się za pomocą danych autoryzujących takich jak:

- PESEL/NIP,

- daty urodzenia,

- kwoty przychodu za rok poprzedni oraz

- kwoty jednego z przychodów za rok 2018 albo używając profilu zaufanego.

 

Aby więc uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Ich weryfikacji będzie można dokonać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl). 

 

Tak przygotowany PIT będzie można: 

  • zweryfikować i zaakceptować zeznanie bez zmian, a następnie pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),

  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chce się przekazać 1%,

  • dodać lub uzupełnić o dane, których nie posiada urząd skarbowy, np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne, lub z tytułu użytkowania Internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE –a następnie zaakceptować zmieniony dokument i pobrać UPO,

  • zrezygnować/ odrzucić przygotowany e-PIT i rozliczyć się samodzielnie. Wówczas proponowane przez urząd skarbowy zeznanie nie będzie brane pod uwagę.

  • można też nie zrobić nic, a wówczas przygotowane przez KAS zeznanie z dniem 30 kwietnia 2019 r. uznane zostanie za zaakceptowane i przyjęte przez urząd skarbowy. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje także, że w 2019r. termin zwrotu nadpłaty dla zeznań złożonych elektronicznie wynosi 45 dni. Podatnicy natomiast posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą liczyć na zwrot nadpłaty w terminie 30 dni od daty złożenia zeznania. 

Bez zmian pozostaje możliwość złożenia przez emerytów i rencistów oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego PIT-OP. Oświadczenie będzie można złożyć w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia br.

 

 

Prezentacja

W przypadku wątpliwości stosownych informacji udzielają również pracownicy tut. urzędu pod numerem telefonu 77 4190980, bądź w siedzibie Urzędu Skarbowego (Sala Obsługi Podatnika - II Piętro).

In