||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” w roku 2019.


INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” w roku 2019.

 

Nazwa oferenta:

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul Brzeska 48;

Nazwa zadania publicznego:

„Sport to zdrowie”;

Wysokość przyznanych środków publicznych: 40 000,00 zł;

 

Wójt Gminy   

Barbara Bednarz