||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

    Warszawa, 15.02.19 r.
                            

Informacja
dot. Centralnego Rejestru Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny uruchamia dobrowolny Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). W ramach prowadzonych działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących nowego narzędzia/aplikacji w zdrowiu publicznym na stronie internetowej NIZP-PZH oraz na profilu NIZP-PZH na portalu Facebook znajduje się  link do Rejestru oraz materiały zachęcające studentów i absolwentów do rejestracji.
www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow

Celem stworzenia CRAZP jest:

monitorowanie losów zawodowych absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne
podniesienie poziomu kształcenia poprzez analizę zatrudnienia zarejestrowanych
dostarczenie informacji na temat dystrybucji geograficznej studentów/absolwentów
publikowanie informacji o szkoleniach podnoszących kwalifikacje
publikowanie informacji na temat wolnych stanowisk pracy dla absolwentów
uzyskanie narzędzia do planowania zadań dla absolwentów na szczeblu systemowym.

Rejestr został  przygotowany i będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oraz Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.