||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów.

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Iwona Krzywda

zamieszkała w Bąkowicach.

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Iwona Krzywda otrzymała najwyższą ilość punktów wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

 

 

Wójt Gminy

Barbara Bednarz

 

Świerczów, dnia 14.02.2019 r.