||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne dot.: stanowiska urzędniczego do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów.

INFORMACJA

 

Lista osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów.                    

Na ogłoszony konkurs wpłynęło pięć ofert.

 

Wymagania formalne spełniły oferty złożone przez:

 

  1. Pan Łukasz Krzemiński zamieszkały Zieleniec,
  2. Pan Łukasz Słocki zamieszkały Wójcice,
  3. Pan Cezary Katra zamieszkały Nowy Świat,
  4. Pani Iwona Krzywda zamieszkała Bąkowice.

 

 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 14.01.2019 r. o godz. 900   w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, pok. nr 3.

                                                                                               

 

 Świerczów, dnia 07.01.2019 r.

Wójt Gminy Świerczów

       Barbara Bednarz    

 

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.
  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,
  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
  •  odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,
  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.