||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów".