||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Dotacje na założenie działalności gospodarczej - Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

Dotacje na założenie działalności gospodarczej - Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza do udziału w projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”.

W ramach projektu 60 osób otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27.700 zł i dodatkowo przez pierwsze 6 m-cy do 1.300 zł/mc w ramach wsparcia pomostowego, a dla 55 osób dodatkowo przez kolejne 6 m-cy również do 1.300 zł/mc w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.

         Powyższe formy wsparcia finansowego będą wypłacane w kwotach netto.

 Uczestnicy projektu skorzystają również z  bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do  osób  fizycznych z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:

  • w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza kobiety,
  • osoby pozostające bez pracy (bezrobotne , poszukujące pracy, bierne zawodowo), przede wszystkim:
  • długotrwale bezrobotne,
  • kobiety po 50 roku życia,
  • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
  • migranci powrotni i imigranci -mężczyźni,
  • osoby pracujące: zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych - których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, 

 

Termin naboru na naszej stronie internetowej: http://spp.opole.pl/opolska-kuznia-przedsiebiorczosci-5.html

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5” zamieszczonymi na naszej stronie internetowej, w zakładce Projekty ->  Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5->  Dokumenty do pobrania http://spp.opole.pl/okp5-download.html

PDFulotka OKP5 2018.pdf
okp plakat 2018-1.jpeg