||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Unieważnienie postępowania, pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”