||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”