||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA DOT. ZADANIA PN. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w 2018 roku”.

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów – w 2018 roku”.

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że gmina w 2018 roku otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwocie:

 

- 11 920,99 zł zł – są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu, stanowiące 83,45% kosztów kwalifikowanych;

 

- 2 364,20 zł – jest to udział środków własnych Gminy Świerczów, stanowiące 16,55% kosztów kwalifikowanych;

 

Wartość ogólna zadania: 14 285,19 zł brutto

 

Zadanie zakończono 31.10.2018 r.

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Andrzej Gosławski