||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat odnośnie ćwiczeń z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności 2018

K O M U N I K A T

 

„ĆWICZENIE RENEGADE – SAREX 18/II” – w dniach 14 - 15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE – SAREX 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W związku z powyższym może zostać wyemitowany sygnał „ OGŁOSZENIE ALARMU” – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut oraz „ ODWOŁANIE ALARMU” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.