||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Panorama sferyczna Gminy Świerczów już działa!

loga panorama.jpeg
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Pokazanie położenia, charakteru, walorów krajobrazowych, przyrodniczych, układu komunikacyjnego i urbanistycznego Gminy Świerczów z „lotu ptaka”, poprzez wykonanie panoram sferycznych z wysokości 400 m. o rozdzielczości 450 mln pikseli. Rozdzielczość zdjęcia będzie pozwalała przybliżać dowolne fragmenty panoramy i oglądać szczegóły, w zależności od ukształtowania terenu uzyskuje się widoczność do ok. 10 km. 

Zobacz panoramę Gminy Świerczów

panorama gminy Świerczów.jpeg

Ankieta dla użytkowników dla wirtualnej panoramy:

PDFankieta użytkowników wirtualnej panoramy.pdf