||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O RACHUNKU BANKOWYM DOT. OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni mieszkańcy gminy

Od 1 stycznia 2020 roku należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze
39 8890 0001 0316 1134 2000 0005

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz