||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000 DO 30.000 EURO. DOT.: "Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu."

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

 

1. W celu udzielenia zamówienia na: Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu.

     2. W terminie do dnia 05.10.2018 r. do godziny 1000  przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

EMILIA LIPIEC

Zakład Usług Budowlanych

Wielołęka 30a

46-146 Domaszowice

51 033,27 zł

62 770,92 zł

-------

2.

Firma Handlowo-Usługowa

„KARAS”

ul. Piwowarska 15/22

49-300 Brzeg

55 930,17 zł

68 794,11 zł

-------

3.

Firma Remontowo – Budowlana „GLATKI”

 Glatki Norbert

ul. Kamieniec 19

46-090 Popielów

59 568,25 zł

73 268,95 zł

-------

 

 

3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

     

Wybrano ofertę nr  1   - jako najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

 

 

Świerczów, 18.10.2018 r.

Sporządził: M. Hnat                                               

 

                                                                                                                      Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

                                                                                                                               Wójt Gminy Świerczów  

                                                                                                                               18.10.2018 r. Andrzej Gosławski                                                                                       (Data i podpis Kierownika jednostki)