||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy

PROW 2014-2020.jpeg logo zielony szlak.jpeg logo gmina.jpeg logo flaga ue.jpeg

 

 

 Projekt pt. „Promocja obszaru LGD" ”  realizowany w ramach projektu grantowego jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nazwa projektu/operacji: Dolina Stobrawy - kraina winem i miodem płynąca - dzięki tradycji i pracy.

Kółko Rolnicze w Świerczowie z siedzibą w Świerczowie, ul. Brzeska 43 46-112 Świerczów, realizuje projekt „Promocja obszaru LGD” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W ramach projektu zostanie zorganizowana rodzinna impreza promocyjno integracyjno-dydaktyczna z tematem wiodącym - miód, wino, tradycja.

W ramach promocji pszczelarstwa zostanie zaprezentowany sprzęt pszczelarski,  ulik demonstracyjny, zostanie przeprowadzone odsklepianie ramek z miodem oraz degustacja różnych rodzajów miodu (w tym miodu z węzy) i produktów pszczelarskich, w tym ziołomiodów.

Pogadanka na temat tradycji pszczelarskich, zalet miodów i ich prozdrowotnych właściwości oraz konieczności zachowania bioróżnorodności środowiska dla utrzymania populacji pszczół.

W ramach imprezy zademonstrowany zostanie również  tradycyjny sposób przygotowywania moszczu (wyciskanie winogron nogami - stopami) oraz przeprowadzone zostaną warsztaty z wyciskanie soku z jabłek, gruszek. Degustacja soków i wina. Przedstawiane zostaną również stare maszyny i urządzenia związane z produkcją soków i wina.

 Oprócz tego  "serwis kawowy" z tradycyjnymi kołaczami śląskimi, gulasz staropolski z pieca, ognisko z kiełbaskami, smażenie w kotle żeliwnym dżemu owocowego, ... konkursy – nagrody (m.in. cebulki kwiatowe, krzewy ozdobne,...). Wstęp wolny

Realizacja projektu: Data -13.10.2018r. (sobota), godzina od 14.00. Miejsce -"Oaza bioróżnorodności sad Świerczów".

Cel zadania: zorganizowanie imprezy mającej na celu promocję obszaru LGD - Doliny Stobrawy jej tradycji winiarskich i pszczelarskich oraz przygotowanie miejscowych produktów z tym związanych, jak również podniesienie atrakcyjności turystycznej (promocja enoturystyki).

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba osób uzyskujących wiedzę o obszarze LGD dzięki udostępnionym materiałom i działaniom promocyjnym - 50, liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby turystyczne - 1, Liczba projektów skierowanych do turystów - 1. Wsk. produktu: liczba narzędzi promocyjnych - 2.

Wartość dofinansowania: 9 700,00 zł.