||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY ŚWIERCZÓW

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

na wolne  stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Magdalena Wojciechowska zamieszkała w Przygorzelu.

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Pani Magdalena Wojciechowska

wykazała się  odpowiednią  wiedzą do zatrudnienia na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, spełniając niezbędne wymagania określone w naborze.

                                                                                      

Świerczów, dnia 25.09.2018 r.                   

                                                                                                                

Wójt Gminy              

                                                                                                                                                             Andrzej Gosławski