||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne dot.: stanowiska Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów

                                            INFORMACJA

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów.                    

Na ogłoszony Konkurs wpłynęła jedna oferta.

 

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

 

1. Pani Magdalena Wojciechowska zamieszkała Przygorzele.

    

 Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 24.09.2018 r. o godz. 1000   w Urzędzie Gminy w Świerczowie ul. Brzeska 48 pok. nr 12

 

 Świerczów, dnia 20.09.2018 r.                                        

   Andrzej Gosławski

                                                                                               Wójt Gminy     

 

 

 

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

  • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów.
  • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia,
  • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
  •  odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy,
  • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22 1  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.